Trenca 3 pics 2015

Nom: JOAN BERTRAN
Dorsal: 553
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN:

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida025/10/2015 09:000h 00m
1Navàs - Arribada28,9225/10/2015 12:17:21.7583h 17m8,81
Sortida: 25/10/2015 09:00
Arribada: 25/10/2015 12:17:21.758
Temps Total: 3h 17m
Mitjana: 8,81 Km/h