Trenca 3 pics 2015

Nom: ISMAEL LAZIRI BOTIFOLL
Dorsal: 547
Sexe: Home
Entitat: CLUB EXCTA. CALLÚS
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida025/10/2015 09:000h 00m
1Navàs - Arribada28,9225/10/2015 11:48:51.0882h 48m10,33
Sortida: 25/10/2015 09:00
Arribada: 25/10/2015 11:48:51.088
Temps Total: 2h 48m
Mitjana: 10,33 Km/h