Trenca 3 pics 2015

Nom: ISAAC MARTINEZ GUIRADO
Dorsal: 546
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida025/10/2015 09:000h 00m
1Navàs - Arribada28,9225/10/2015 11:55:41.8192h 55m9,92
Sortida: 25/10/2015 09:00
Arribada: 25/10/2015 11:55:41.819
Temps Total: 2h 55m
Mitjana: 9,92 Km/h