Trenca 3 pics 2015

Nom: ALBERT SALARICH
Dorsal: 543
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida025/10/2015 09:000h 00m
1Navàs - Arribada28,9225/10/2015 13:46:06.9844h 46m6,07
Sortida: 25/10/2015 09:00
Arribada: 25/10/2015 13:46:06.984
Temps Total: 4h 46m
Mitjana: 6,07 Km/h