Trenca 3 pics 2015

Nom: DAVID RODOREDA SALA
Dorsal: 535
Sexe: Home
Entitat: CLUB EXCTA. OLÓ
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida025/10/2015 09:000h 00m
1Navàs - Arribada28,9225/10/2015 11:51:16.5532h 51m10,15
Sortida: 25/10/2015 09:00
Arribada: 25/10/2015 11:51:16.553
Temps Total: 2h 51m
Mitjana: 10,15 Km/h