Trenca 3 pics 2015

Nom: CARLOS RAMÍREZ
Dorsal: 531
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida025/10/2015 09:000h 00m
1Navàs - Arribada28,9225/10/2015 11:34:21.3442h 34m11,27
Sortida: 25/10/2015 09:00
Arribada: 25/10/2015 11:34:21.344
Temps Total: 2h 34m
Mitjana: 11,27 Km/h