Trenca 3 pics 2015

Nom: JAVIER GALAN JIMENEZ
Dorsal: 529
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida025/10/2015 09:000h 00m
1Navàs - Arribada28,9225/10/2015 11:44:12.6222h 44m10,58
Sortida: 25/10/2015 09:00
Arribada: 25/10/2015 11:44:12.622
Temps Total: 2h 44m
Mitjana: 10,58 Km/h