Trenca 3 pics 2015

Nom: ALEX CASELLAS ORTIZ
Dorsal: 525
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida025/10/2015 09:000h 00m
1Navàs - Arribada28,9225/10/2015 12:23:16.6953h 23m8,55
Sortida: 25/10/2015 09:00
Arribada: 25/10/2015 12:23:16.695
Temps Total: 3h 23m
Mitjana: 8,55 Km/h