Trenca 3 pics 2015

Nom: PEP GARCIA (PEPILLO)
Dorsal: 522
Sexe: Home
Entitat: CENTRE EXCTA. NAVÀS
Federat FECC:
Soci CEN:

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida025/10/2015 09:000h 00m
1Navàs - Arribada28,9225/10/2015 11:50:30.7492h 50m10,21
Sortida: 25/10/2015 09:00
Arribada: 25/10/2015 11:50:30.749
Temps Total: 2h 50m
Mitjana: 10,21 Km/h