Trenca 3 pics 2015

Nom: PERE CALAFELL COMELLAS
Dorsal: 521
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida025/10/2015 09:000h 00m
1Navàs - Arribada28,9225/10/2015 12:39:00.8393h 39m7,92
Sortida: 25/10/2015 09:00
Arribada: 25/10/2015 12:39:00.839
Temps Total: 3h 39m
Mitjana: 7,92 Km/h