Trenca 3 pics 2015

Nom: VICTORIA LEON RODRIGUEZ
Dorsal: 518
Sexe: Dona
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida025/10/2015 09:000h 00m
1Navàs - Arribada28,9225/10/2015 12:18:00.5083h 18m8,76
Sortida: 25/10/2015 09:00
Arribada: 25/10/2015 12:18:00.508
Temps Total: 3h 18m
Mitjana: 8,76 Km/h