Trenca 3 pics 2015

Nom: NURIA PRAT COROMINAS
Dorsal: 515
Sexe: Dona
Entitat:
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida025/10/2015 09:000h 00m
1Navàs - Arribada28,9225/10/2015 13:36:40.1174h 36m6,29
Sortida: 25/10/2015 09:00
Arribada: 25/10/2015 13:36:40.117
Temps Total: 4h 36m
Mitjana: 6,29 Km/h