Trenca 3 pics 2015

Nom: SÍLVIA K SOLER GÓMEZ
Dorsal: 510
Sexe: Dona
Entitat: CENTRE ALPÍ GIRONELLA
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida025/10/2015 09:000h 00m
Prova no finalitzada