Trenca 3 pics 2015

Nom: CHRISTIAN GARCIA VALLS
Dorsal: 507
Sexe: Home
Entitat: CENTRE ALPÍ GIRONELLA
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida025/10/2015 09:000h 00m
1Navàs - Arribada28,9225/10/2015 11:57:31.4472h 57m9,80
Sortida: 25/10/2015 09:00
Arribada: 25/10/2015 11:57:31.447
Temps Total: 2h 57m
Mitjana: 9,80 Km/h