Trenca 3 pics 2015

Nom: ALBERT GOMEZ PUJOL
Dorsal: 502
Sexe: Home
Entitat: CENTRE EXCTA. NAVÀS
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida025/10/2015 09:000h 00m
1Navàs - Arribada28,9225/10/2015 12:07:51.8143h 07m9,28
Sortida: 25/10/2015 09:00
Arribada: 25/10/2015 12:07:51.814
Temps Total: 3h 07m
Mitjana: 9,28 Km/h