Trenca 3 pics 2015

Nom: ROSA NAVARRO GARCIA
Dorsal: 501
Sexe: Dona
Entitat: CENTRE EXCTA. NAVÀS
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida025/10/2015 09:000h 00m
1Navàs - Arribada28,9225/10/2015 11:40:29.4412h 40m10,85
Sortida: 25/10/2015 09:00
Arribada: 25/10/2015 11:40:29.441
Temps Total: 2h 40m
Mitjana: 10,85 Km/h