Trenca 3 pics 2015

Nom: ALBERT COMELLAS VILALTA
Dorsal: 500
Sexe: Home
Entitat: CENTRE EXCTA. NAVÀS
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida025/10/2015 09:000h 00m
1Navàs - Arribada28,9225/10/2015 11:28:53.8092h 28m11,72
Sortida: 25/10/2015 09:00
Arribada: 25/10/2015 11:28:53.809
Temps Total: 2h 28m
Mitjana: 11,72 Km/h