Trenca 3 pics 2014

Nom: DOLORS GARCIA CAMPOS
Dorsal: 106
Sexe: Dona
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida026/10/2014 09:080h 00m
1Navàs - Arribada2926/10/2014 13:29:00.5794h 21m6,67
Sortida: 26/10/2014 09:08
Arribada: 26/10/2014 13:29:00.579
Temps Total: 4h 21m
Mitjana: 6,67 Km/h