Trenca 3 pics 2014

Nom: ALBERT COMELLAS VILALTA
Dorsal: 102
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida026/10/2014 09:080h 00m
1Navàs - Arribada2926/10/2014 11:24:49.4442h 16m12,79
Sortida: 26/10/2014 09:08
Arribada: 26/10/2014 11:24:49.444
Temps Total: 2h 16m
Mitjana: 12,79 Km/h