Trenca 3 pics 2014

Nom: CARLOS RAMIREZ MARTINEZ
Dorsal: 101
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida026/10/2014 09:080h 00m
1Navàs - Arribada2926/10/2014 11:51:32.3692h 43m10,67
Sortida: 26/10/2014 09:08
Arribada: 26/10/2014 11:51:32.369
Temps Total: 2h 43m
Mitjana: 10,67 Km/h