Trenca 3 pics 2014

Nom: ISMAEL LAZIRI BOTIFOLC
Dorsal: 96
Sexe: Home
Entitat: CLUB EXCTA. CALLÚS
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida026/10/2014 09:080h 00m
1Navàs - Arribada2926/10/2014 11:47:37.5012h 39m10,94
Sortida: 26/10/2014 09:08
Arribada: 26/10/2014 11:47:37.501
Temps Total: 2h 39m
Mitjana: 10,94 Km/h