Trenca 3 pics 2014

Nom: RAMON CABRA SALA
Dorsal: 97
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida026/10/2014 09:080h 00m
1Navàs - Arribada2926/10/2014 13:01:06.6633h 53m7,47
Sortida: 26/10/2014 09:08
Arribada: 26/10/2014 13:01:06.663
Temps Total: 3h 53m
Mitjana: 7,47 Km/h