Trenca 3 pics 2014

Nom: LLUIS PICAS ZARALLO
Dorsal: 93
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida026/10/2014 09:080h 00m
1Navàs - Arribada2926/10/2014 11:35:26.9392h 27m11,84
Sortida: 26/10/2014 09:08
Arribada: 26/10/2014 11:35:26.939
Temps Total: 2h 27m
Mitjana: 11,84 Km/h