Trenca 3 pics 2014

Nom: JOAN VIGO PRAT
Dorsal: 89
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida026/10/2014 09:080h 00m
1Navàs - Arribada2926/10/2014 11:40:58.3562h 32m11,45
Sortida: 26/10/2014 09:08
Arribada: 26/10/2014 11:40:58.356
Temps Total: 2h 32m
Mitjana: 11,45 Km/h