Trenca 3 pics 2014

Nom: MARTI SANTAMARIA MASFORROLL
Dorsal: 86
Sexe: Home
Entitat: CENTRE ALPÍ GIRONELLA
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida026/10/2014 09:080h 00m
1Navàs - Arribada2926/10/2014 11:46:25.0792h 38m11,01
Sortida: 26/10/2014 09:08
Arribada: 26/10/2014 11:46:25.079
Temps Total: 2h 38m
Mitjana: 11,01 Km/h