Trenca 3 pics 2014

Nom: ALEX GONZALEZ
Dorsal: 83
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida026/10/2014 09:080h 00m
1Navàs - Arribada2926/10/2014 12:19:21.1793h 11m9,11
Sortida: 26/10/2014 09:08
Arribada: 26/10/2014 12:19:21.179
Temps Total: 3h 11m
Mitjana: 9,11 Km/h