Trenca 3 pics 2014

Nom: MIREIA VILAFRANCA CARTAGENA
Dorsal: 82
Sexe: Dona
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida026/10/2014 09:080h 00m
1Navàs - Arribada2926/10/2014 12:20:35.2093h 12m9,06
Sortida: 26/10/2014 09:08
Arribada: 26/10/2014 12:20:35.209
Temps Total: 3h 12m
Mitjana: 9,06 Km/h