Trenca 3 pics 2014

Nom: FRANCESC SALLAS ALARCON
Dorsal: 77
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida026/10/2014 09:080h 00m
1Navàs - Arribada2926/10/2014 11:57:14.7792h 49m10,30
Sortida: 26/10/2014 09:08
Arribada: 26/10/2014 11:57:14.779
Temps Total: 2h 49m
Mitjana: 10,30 Km/h