Trenca 3 pics 2014

Nom: EVA TORRENTELLE SOLER
Dorsal: 74
Sexe: Dona
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida026/10/2014 09:080h 00m
1Navàs - Arribada2926/10/2014 12:43:33.8543h 35m8,09
Sortida: 26/10/2014 09:08
Arribada: 26/10/2014 12:43:33.854
Temps Total: 3h 35m
Mitjana: 8,09 Km/h