Trenca 3 pics 2014

Nom: JOAN ANTON SANCHEZ ALVAREZ
Dorsal: 73
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida026/10/2014 09:080h 00m
1Navàs - Arribada2926/10/2014 11:43:03.1302h 35m11,23
Sortida: 26/10/2014 09:08
Arribada: 26/10/2014 11:43:03.130
Temps Total: 2h 35m
Mitjana: 11,23 Km/h