Trenca 3 pics 2014

Nom: EDUARD ORRIOLS PIJUAN
Dorsal: 68
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida026/10/2014 09:080h 00m
1Navàs - Arribada2926/10/2014 12:27:53.4743h 19m8,74
Sortida: 26/10/2014 09:08
Arribada: 26/10/2014 12:27:53.474
Temps Total: 3h 19m
Mitjana: 8,74 Km/h