Trenca 3 pics 2014

Nom: MIQUEL ANGEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
Dorsal: 66
Sexe: Home
Entitat: CLUB EXCTA. CALLÚS
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida026/10/2014 09:080h 00m
1Navàs - Arribada2926/10/2014 11:32:01.4782h 24m12,08
Sortida: 26/10/2014 09:08
Arribada: 26/10/2014 11:32:01.478
Temps Total: 2h 24m
Mitjana: 12,08 Km/h