Trenca 3 pics 2014

Nom: LUIS MARTINEZ FERNANDEZ
Dorsal: 65
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida026/10/2014 09:080h 00m
1Navàs - Arribada2926/10/2014 11:55:12.6292h 47m10,42
Sortida: 26/10/2014 09:08
Arribada: 26/10/2014 11:55:12.629
Temps Total: 2h 47m
Mitjana: 10,42 Km/h