Trenca 3 pics 2014

Nom: CHRISTIAN GARCIA VALLS
Dorsal: 61
Sexe: Home
Entitat: CENTRE ALPÍ GIRONELLA
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida026/10/2014 09:080h 00m
1Navàs - Arribada2926/10/2014 11:48:59.2202h 40m10,88
Sortida: 26/10/2014 09:08
Arribada: 26/10/2014 11:48:59.220
Temps Total: 2h 40m
Mitjana: 10,88 Km/h