Trenca 3 pics 2014

Nom: GERARD AGELL SERRAMITJANA
Dorsal: 58
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida026/10/2014 09:080h 00m
1Navàs - Arribada2926/10/2014 12:23:18.0473h 15m8,92
Sortida: 26/10/2014 09:08
Arribada: 26/10/2014 12:23:18.047
Temps Total: 3h 15m
Mitjana: 8,92 Km/h