Trenca 3 pics 2014

Nom: ORIOL CODINACH GOMEZ
Dorsal: 56
Sexe: Home
Entitat: CLUB EXCTA. CALLÚS
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida026/10/2014 09:080h 00m
Prova no finalitzada