Trenca 3 pics 2014

Nom: ISRA DOMÍNGUEZ DELGADO
Dorsal: 55
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida026/10/2014 09:080h 00m
1Navàs - Arribada2926/10/2014 12:28:22.0653h 20m8,70
Sortida: 26/10/2014 09:08
Arribada: 26/10/2014 12:28:22.065
Temps Total: 3h 20m
Mitjana: 8,70 Km/h