Trenca 3 pics 2014

Nom: ERNEST PARCERISA ROSELL
Dorsal: 48
Sexe: Home
Entitat: CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida026/10/2014 09:080h 00m
1Navàs - Arribada2926/10/2014 11:42:12.6512h 34m11,30
Sortida: 26/10/2014 09:08
Arribada: 26/10/2014 11:42:12.651
Temps Total: 2h 34m
Mitjana: 11,30 Km/h