Trenca 3 pics 2014

Nom: JOEL LAGUNA
Dorsal: 20
Sexe: Home
Entitat: CLUB EXCTA. MADTEAM
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida026/10/2014 09:080h 00m
1Navàs - Arribada2926/10/2014 12:00:23.4052h 52m10,12
Sortida: 26/10/2014 09:08
Arribada: 26/10/2014 12:00:23.405
Temps Total: 2h 52m
Mitjana: 10,12 Km/h