Trenca 3 pics 2014

Nom: DAVID RODOREDA SALA
Dorsal: 36
Sexe: Home
Entitat: CLUB EXCTA. OLÓ
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida026/10/2014 09:080h 00m
1Navàs - Arribada2926/10/2014 11:44:30.1682h 36m11,15
Sortida: 26/10/2014 09:08
Arribada: 26/10/2014 11:44:30.168
Temps Total: 2h 36m
Mitjana: 11,15 Km/h