Trenca 3 pics 2014

Nom: DIEGO CAZORLA MARTÍNEZ
Dorsal: 30
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida026/10/2014 09:080h 00m
1Navàs - Arribada2926/10/2014 11:58:42.9612h 50m10,24
Sortida: 26/10/2014 09:08
Arribada: 26/10/2014 11:58:42.961
Temps Total: 2h 50m
Mitjana: 10,24 Km/h