Trenca 3 pics 2014

Nom: ALBERT GÓMEZ PUJOLS
Dorsal: 27
Sexe: Home
Entitat: ASS.ESP. DIEDRE
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida026/10/2014 09:080h 00m
1Navàs - Arribada2926/10/2014 11:40:03.2382h 32m11,45
Sortida: 26/10/2014 09:08
Arribada: 26/10/2014 11:40:03.238
Temps Total: 2h 32m
Mitjana: 11,45 Km/h