Trenca 3 pics 2014

Nom: ROGER CARTES GODOY
Dorsal: 7
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN:

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida026/10/2014 09:080h 00m
1Navàs - Arribada2926/10/2014 11:45:13.2012h 37m11,08
Sortida: 26/10/2014 09:08
Arribada: 26/10/2014 11:45:13.201
Temps Total: 2h 37m
Mitjana: 11,08 Km/h