Trenca 3 pics 2014

Nom: PEP GARCIA (PEPILLO)
Dorsal: 69
Sexe: Home
Entitat: CENTRE EXCTA. NAVÀS
Federat FECC:
Soci CEN:

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida026/10/2014 09:080h 00m
1Navàs - Arribada2926/10/2014 11:51:40.3932h 43m10,67
Sortida: 26/10/2014 09:08
Arribada: 26/10/2014 11:51:40.393
Temps Total: 2h 43m
Mitjana: 10,67 Km/h