Trenca 3 pics 2014

Nom: BORJA GUTIERREZ CORRAL
Dorsal: 19
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida026/10/2014 09:080h 00m
1Navàs - Arribada2926/10/2014 12:05:53.8332h 57m9,83
Sortida: 26/10/2014 09:08
Arribada: 26/10/2014 12:05:53.833
Temps Total: 2h 57m
Mitjana: 9,83 Km/h