Trenca 3 pics 2014

Nom: ROSA NAVARRO GARCIA
Dorsal: 18
Sexe: Dona
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida026/10/2014 09:080h 00m
1Navàs - Arribada2926/10/2014 11:51:42.7852h 43m10,67
Sortida: 26/10/2014 09:08
Arribada: 26/10/2014 11:51:42.785
Temps Total: 2h 43m
Mitjana: 10,67 Km/h