Trenca 3 pics 2014

Nom: GUILLEM ROMERO LOPEZ
Dorsal: 16
Sexe: Home
Entitat: GRUP DE MUNTANYA DEL CASAL LAMBDA
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida026/10/2014 09:080h 00m
Prova no finalitzada