Trenca 3 pics 2014

Nom: MIREIA SOLER
Dorsal: 10
Sexe: Dona
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida026/10/2014 09:080h 00m
1Navàs - Arribada2926/10/2014 12:21:49.8083h 13m9,02
Sortida: 26/10/2014 09:08
Arribada: 26/10/2014 12:21:49.808
Temps Total: 3h 13m
Mitjana: 9,02 Km/h