Trenca 3 pics 2014

Nom: SALVA MORENO
Dorsal: 6
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida026/10/2014 09:080h 00m
1Navàs - Arribada2926/10/2014 12:32:50.0763h 24m8,53
Sortida: 26/10/2014 09:08
Arribada: 26/10/2014 12:32:50.076
Temps Total: 3h 24m
Mitjana: 8,53 Km/h