Trenca 3 pics 2014

Nom: PERE GUITART PERERA
Dorsal: 5
Sexe: Home
Entitat: CENTRE EXCTA. NAVÀS
Federat FECC:
Soci CEN:

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida026/10/2014 09:080h 00m
1Navàs - Arribada2926/10/2014 12:26:11.0603h 18m8,79
Sortida: 26/10/2014 09:08
Arribada: 26/10/2014 12:26:11.060
Temps Total: 3h 18m
Mitjana: 8,79 Km/h